Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Γιατί βιολογικά;


Γιατί όχι;
Η βιολογική γεωργία για μένα είναι μονόδρομος. Ούτως ή άλλως θα καλλιεργούσα σύμφωνα με τις αρχές της. Αρκετά "καλά" έχουμε δει από τη χημική  γεωργία.

Αντιγράφω από τη βικιπαίδεια  :
Η Βιολογική Καλλιέργεια είναι μια μέθοδος καλλιέργειας η οποία ελαχιστοποιεί ή αποφεύγει πλήρως τη χρήση συνθετικών λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων, ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών, ορμονών καθώς και πρόσθετων ουσιών στις ζωοτροφές. Οι βιολογικοί καλλιεργητές βασίζονται σε αμειψισπορά (εναλλαγή φυτών για συγκομιδή), υπολείμματα συγκομιδών, αγρανάπαυση, ζωικά λιπάσματα (κοπριά) και μηχανική καλλιέργεια για τη διατήρηση της παραγωγικότητας του χώματος, τον εμπλουτισμό του με θρεπτικές ουσίες για τα φυτά καθώς και για τον έλεγχο των ζιζανίων, εντόμων και παράσιτων.
Η Βιολογική Καλλιέργεια συχνά συνδέεται με την υποστήριξη αρχών πέρα από την καλλιέργεια, όπως το Δίκαιο Εμπόριο (Fair Trade) και τη διαχείριση του περιβάλλοντος.

 Και από τις σημειώσεις του καθηγητή των ΤΕΙ Λάρισας Φ.Γραβάνη :

Η βιολογική γεωργία διαφέρει από την λεγόμενη συμβατική γεωργία, από το
γεγονός ότι δεν επιτρέπεται η χρήση συνθετικών χημικών ουσιών για τη
θρέψη των φυτών και την προστασία τους. Με άλλα λόγια στη Βιολογική
Γεωργία δεν χρησιμοποιούνται χημικά συνθετικά λιπάσματα και χημικά
φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Κατά τη συμβατική Γεωργία το
αγροοικοσύστημα δέχεται καλλιεργητικές πρακτικές υψηλών εξωτερικών
ενεργειακών εισροών με αποτέλεσμα να προϋποθέτει την εντατική χρήση
καλλιεργητικών, αγροχημικών, φυσικών όρων και πηγών ενέργειας. Αντίθετα,
η Βιολογική Γεωργία είναι κατ’ εξοχή αειφορική. Δηλαδή αποτελεί πρακτική
που οι ενεργειακές εισροές στο αγροοικοσύστημα να είναι ίσες ή λιγότερες
από τις εκροές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου